Yazılım mimarisi, bilgisayar sistemlerini meydana getiren yazılım bileşenleri, görünür dış özellikleri ve bunlar arasındaki ilişkilerdir. Günümüzde çok katmanlı yazılım mimarisi modern uygulamaların artan karmaşıklığını azalmaktadır.

Veri Katmanı (Data Layer), İş Katmanı (Business Process Layer) ve Sunum Katmanı (Presentation Layer) olarak sıralanabilir.