Endüstriyel Yazılım Geliştirme

Endüstriyel Otomasyon ve Yazılım Çözümleri

Object Oriented Programming (OOP) / Nesne Yönelimli Programlama (NYP), Assembly Language / Makine Dili, Programmable Logic Controller (PLC) / Programlanabilir Lojik Kontrolcü teknolojileri üzerine birçok sektöre; yazılım ve otomasyon projelerinde özel geliştirme ve derleme ihtiyaçlarına çözüm üretmekteyiz.

Günümüz çetin rekabet koşulları altında, işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak için, maliyetlerin ve giderlerin kontrol edilerek düzenlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi performans değerlerinin en üst seviyeye çıkartılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştiren firmalar rakiplerini geride bırakmaktadır.

İşletmede üretim maliyet ve girdilerinin kontrol edilerek düzenlenmesi için üretim sistemlerinden verilerin toplanması, izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması gerekmektedir.

Üretim aşamalarının planlanması bu kritik değerleri ön plana çıkarmaktadır. En az kayıp ve fire; standart bir ölçekleme ve seri üretim için hayati önemlilik arz etmektedir.

MTX Kurumsal olarak endüstriyel otomasyon projelerini ve sistemlerini MTX ERP ve diğer IT tabanlı yazılımlarla entegre ederek, günümüz teknolojilerine uygun çözümler üretmekteyiz.

 

Endüstriyel Makine ve Proses Optimizasyonu

  • Makinelerin otomasyon ve elektrik tasarımı konusunda teknik destek,
  • IPC, PLC, IO ve Scada yazılımları, hareket kontrolü, PTP ve NCI programlama, servo motor ve sürücü uygulamaları,
  • Çalışır durumdaki verimi düşük makinelerin son teknoloji elektronik sistemler ve sensörler ile modernizasyonu.

Faydalar

  • Operatöre ve kullanıcı bağımlılığınızın azaltılması,
  • Proses kalitenizin ve performansının standart hâle getirilmesi,
  • Makine arıza ve duruşlarının takibi, analizi ve azaltılması,
  • Enerji ve kaynak kullanım verimliliğinizin artması,
  • Güvenilir veriler ile planlama, kontrol ve yönetim imkânı,
  • İşletme maliyetlerinizin düşmesi,
  • Makinelerinizin katma değerinin artması.

Endüstriyel Çözümlerimiz İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçiniz.

Kurulum ve Konfigürasyon

Ana bilgisayar ya da yönetici bilgisayarları diğer bilgisayarlara bağlamakla birlikte veri alışverişini sağlar ve eş zamanlı olarak ağa bağlı her bir bilgisayar için ev sahipliği yapar. İşleyiş ve istenilen taleplere göre kurulum ve konfigurasyon yapılmaktadır.

Kurumsal ürünler çeşitli lisans modeli ile kullanılmaktadır. İşletmelerin hangi lisansları kullanması hangilerine ihtiyacı olup olmadığı, konusunda yapılacak analiz ve maliyetlendirme ile lisanssız ürünlerin kullanılması durumunda oluşabilecek sorunları engellenmesi sağlanmaktadır.

Kullanılan verilerin boyutları ve ne hangi amaçla kullanıldığının doğru analizi yapıldıktan sonra işletme için en uygun veri depolama çözümü hakkında çalışma yapılması gerekmektedir.

İşletmeler için önem arz eden en büyük kaynaklardan bir tanesi işletme verileridir. Bunlar çeşitli uygulamalar, çeşitli veri depolama alanları ya da bulut ortamlarında yer almaktadır.

Temel olarak bilgi akışı için veri paylaşımı amacıyla çeşitli cihazları birbirine bağlayan iletişim teknolojileridir. Bilgi teknolojilerinin en temel katmanı olan network ile alakalı doğru maliyetle maksimum faydayı sizlere sunuyoruz.

Bulut bilişim ile ilgili işletmenizin uyumluluğu ve verimlilik konusunda yapacağımız değerlendirmeler ile Bulut yapısının sistemlerinize uygun olup olmadığını belirledikten sonra bu çözümleri işletmenize maksimum fayda ile entegre ediyoruz.

Sanallaştırma çözümleri sayesinde komplike yapılarınızı ve donanımsal maliyetlerinizi azaltarak bu çözümleri yönetme ve kullanma yetkinliklerimizi firma yapınıza aktarıyoruz.

Yazılımsal ve donanımsal; arıza, hata ve problemlerinize uzaktan ya da yerinde destek hizmetleri sağlamaktayız. Problemlerin tespitinden sonra yaptığımız çözümler ve çözüm sonrası hazırladığımız teknik raporlar sayesinde yaşanan problemlerin tekrar etmemesi için gereken her detayı sizinle paylaşıyor ve gereken çözümleri sağlıyoruz.