Ticari ve ERP

Ticari Yazılım ve KOBİ Çözümleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüm iş süreçlerini etkin bir şekilde sipariş, stok, muhasebe ve banka işlemlerinin bütünleşik bir şekilde yönetebileceğiniz Ticari ve KOBİ çözümlerimizi kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Bulut mimari ve/veya lokal yönetim

MTX Ticari Yazılım; KOBİ’ler finans, muhasebe, stok takibi, sipariş, satış, satın alma, raporlama, borç takibi, çek senet takibi, e-Devlet uygulamaları gibi tüm iş süreçlerini tek merkezden yönetebilmektedir.

Kişiselleştirilebilir, esnek, hızlı, sade ve kolay kullanılabilir yeni nesil web program mimarisi ve teknolojisi ile desteklenen MTX Ticari ile KOBİ’ler zamandan, maliyetten ve sunucu gereksiniminden tasarruf elde ederek rekabette öne geçiyor.

İhtiyaçlara özel çözüm

Ticari işletmelerin ve KOBİ’lerin genel ihtiyaçlarına göre tasarlanan MTX Ticari Yazılım, ayrıca firmalara özel ihtiyaç ve gereksinimler için ek özelliklerle fonksiyonları zenginleştirilebiliyor. Böylece tüm Ticari işletmeler ve KOBİ’ler, kendileri için en uygun paketleri oluşturabiliyor.

 

[ERP] Kurumsal Kaynak Planlama Çözümleri

MTX ERP çözümleri, her büyüklükten ve her sektörden işletmenin tüm verileri ve iş süreçlerini merkezi bir şekilde noktadan noktaya güvenli bir şekilde yönetmesini sağlıyor. Üretimden satın almaya, ihracattan satışa kadar tüm safhalarda görünürlük, etkin denetim ve veri güvenilirliği sağlayan MTX ERP ile daha fazla verimlilik elde ediliyor. Operasyonel süreçleri otonom hale getiren ERP zaman ve maliyet tasarrufu kazandırıyor. MTX ERP çözümleriyle daha verimli iş süreçleri çalışan memnuniyetini, daha az iş yükü ve süreçlerin daha etkin yönetimi de müşterilerimizin memnuniyetini artırıyor.

ERP nedir? Nasıl katkı sağlar?

Bir işletmenin büyüklüğü ve yapısı ne olursa olsun, çalışanların farklı görev ve sorumlulukları vardır. Bu görevlerden herhangi birinin, herhangi bir nedenle aksaması durumunda işletmenin tamamını olumsuz etkileyecek sonuçlar ortaya çıkabilir. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) tüm çalışanların ve tüm görevlerin, organizasyon yapısında bütünleşik ve bir biri ile koordineli şekilde merkezi bir noktadan yönetilmesini sağlar. Bu sayede işletmedeki tüm kaynaklar ve süreçler etkili şekilde denetlenir, işlemlerin durumu hakkında anlık bilgilendirme, zaman ve maliyet tasarrufu elde edilir.

İşletmeler için ERP kullanımı nedir?

Küçük işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar her ölçekten firma ERP ile iş süreçlerini iyileştirip verimlilik artışı sağlayabilir. MTX ERP’de farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış farklı çözümler bulunmaktadır veya talep ve isteklere göre esnek bir uyarlama teknolojisine sahiptir.

ERP çözümü seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar nedir?

ERP seçimi, yönetim bilgi sistemleri, yönetim kurulu ve diğer departmanların koordinasyon uyumu için bütünleşik yapıya kavuşmasında, işletmelerin geleceğini şekillendirecek önemli bir karar mekanizmasıdır. Öncelikle işletmenin ihtiyaçlarını ve geliştirilmesi gereken alanları doğru şekilde belirlemek ve buna göre tercihler yapmak gerekir. Mevcut ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra, gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları da karşılayabilecek esneklikte, uygulanabilir, fonksiyonel bir ERP çözümünün seçilmesi önemlidir. Uygulamanın devamlılığı, destek garantisi, yerel koşullara uygunluk, güncel mevzuata uyumluluk gibi özellikler sunan ve bölgesel pazarı iyi tanıyan bir markanın tercih edilmesi, ERP’den en yüksek verimin alınmasını sağlayacaktır.

Ticari ve ERP Çözümlerimiz İçin Lütfen Bizimle İletişime Geçin.

Kurulum ve Konfigürasyon

Ana bilgisayar ya da yönetici bilgisayarları diğer bilgisayarlara bağlamakla birlikte veri alışverişini sağlar ve eş zamanlı olarak ağa bağlı her bir bilgisayar için ev sahipliği yapar. İşleyiş ve istenilen taleplere göre kurulum ve konfigurasyon yapılmaktadır.

Kurumsal ürünler çeşitli lisans modeli ile kullanılmaktadır. İşletmelerin hangi lisansları kullanması hangilerine ihtiyacı olup olmadığı, konusunda yapılacak analiz ve maliyetlendirme ile lisanssız ürünlerin kullanılması durumunda oluşabilecek sorunları engellenmesi sağlanmaktadır.

Kullanılan verilerin boyutları ve ne hangi amaçla kullanıldığının doğru analizi yapıldıktan sonra işletme için en uygun veri depolama çözümü hakkında çalışma yapılması gerekmektedir.

İşletmeler için önem arz eden en büyük kaynaklardan bir tanesi işletme verileridir. Bunlar çeşitli uygulamalar, çeşitli veri depolama alanları ya da bulut ortamlarında yer almaktadır.

Temel olarak bilgi akışı için veri paylaşımı amacıyla çeşitli cihazları birbirine bağlayan iletişim teknolojileridir. Bilgi teknolojilerinin en temel katmanı olan network ile alakalı doğru maliyetle maksimum faydayı sizlere sunuyoruz.

Bulut bilişim ile ilgili işletmenizin uyumluluğu ve verimlilik konusunda yapacağımız değerlendirmeler ile Bulut yapısının sistemlerinize uygun olup olmadığını belirledikten sonra bu çözümleri işletmenize maksimum fayda ile entegre ediyoruz.

Sanallaştırma çözümleri sayesinde komplike yapılarınızı ve donanımsal maliyetlerinizi azaltarak bu çözümleri yönetme ve kullanma yetkinliklerimizi firma yapınıza aktarıyoruz.

Yazılımsal ve donanımsal; arıza, hata ve problemlerinize uzaktan ya da yerinde destek hizmetleri sağlamaktayız. Problemlerin tespitinden sonra yaptığımız çözümler ve çözüm sonrası hazırladığımız teknik raporlar sayesinde yaşanan problemlerin tekrar etmemesi için gereken her detayı sizinle paylaşıyor ve gereken çözümleri sağlıyoruz.