Yönetim Bilişim Sistemleri ilk kez 1960’lı yılların ortalarında muhasebe, satınalma, stok, üretim, satış ve bordro konularında dönemsel raporlar hazırlamak amacı ile kullanılmıştır.

Günümüzde bir çok kavram olarak karşılaşılmaktadır, bütünleştiren ana başlık Yönetim Bilişim Sistemleri olarak adlandırılmaktadır.